Lilla Beddinge BK

En grön fotbollsklubb

Familjerörelseytan

Välkomna till

Familjerörelseytan

på Thurevallen i  Beddingestrand

Ytan har gjorts möjlig tack vare bidrag från vår insamling bland boende & föreningar i byn men framförallt med bidrag från
Stöd projektets utveckling & Underhåll
Swish: 1234401063
Bank-Giro: 5147-2751
Betalningsmottagare Lilla Beddinge BK

Historia

I egenskap av ordförande för Lilla Beddinge Bollklubb samt projektledare för vår gemensamma Familjerörelseyta vill jag återigen tacka för alla bidrag vi fått in som gjort projektet möjligt att genomföra.

På vår anslagstavla, där alla bidragsgivare över 1.000 kr finns namngivna finns det även lite information om projektet. För trots att vi är i mål så är det fortfarande möjligt att lämna bidrag till Familjerörelseytan. Vi har tom skaffat ett ”riktigt” swishnummer som går direkt till vårt ”lekplatskonto”.

På baksidan av anslagstavlan har vi tänk sätta upp information om de olika redskapen, hur de är tänkt att användas, vad de väger samt hur man sköter tillsynen på dessa. Ytan kommer alltså fortsätta vara ett projekt fast att invigningen har ägt rum!

Vår målsättning är att ytan ska berikas med en boulebana, en gunga för de minsta, ett traktordäck för träning, en ”barrställning”, soptunnor, fler sittplatser samt s.k battlerops. Om vi kan få till allt samtidigt eller om det kommer att komma efterhand det återstår att se. Utöver detta har vi blivit lovade att kommunen ska kolla upp varför den lampa som finns i ytan inte fungerar då denna bör gå på samma ledning som gatubelysningen.

Som de flesta antagligen noterat finns det även en grop innanför plattorna som leder till toaletten. Här är vår vision att vi ska kunna anlägga en HCP-Toalett som ska kunna vara öppen alltid, dygnet runt så att alla ska kunna gå på toaletten när man besöker vår nya fina Familjeyta!

Vi har även en tanke om att 1-2 gånger/år träffas på platsen för att gemensamt utföra skötsel, reparationer eller vad det nu må vara som behövs. Allt för att stärka gemenskapen och för att få många att känna sig delaktiga, det är trots allt allas vår yta!

Så var det det här med namnet, vi har fått in flera önskemål om att vi ska arrangera en tävling för att få in förslag på ett bättre passande namn än Familjerörelseyta och det är något vi har tagit till oss och som vi lovar att återkomma med när tiden är inne!

Men tills dess, låt fantasin sätta gränser, lek fint, träna hårt eller bara var om ni hellre vill det!

Behovet av en Familjerörelseyta:

Ingenstans,varken i eller runt Beddingestrand finns det en lekplats för
barn/ungdomar. Beddingestrands föreningsråd (BFR) startade 2012 en
arbetsgrupp för att försöka få till en allmän lekplats i byn och trots flera försök att
erbjuda kommunen byggbar mark och andra alternativ har man inte kommit
framåt. Byn växer, tillväxten är god, fler barnfamiljer flyttar hit, barnbarn kommer
på besök men det finns ingenstans att leka. 2015 fick arbetsgruppen ny energi via
företrädare från Lilla Beddinge BK och efter hårt jobb, många möten, samtal och
mail är vi nu nära en lösning som vi tror, hoppas och vet kommer lyfta hela orten!
Familjerörelseytan:
Projektet har utvecklats från en lekplats till en Familjerörelseyta, där alla oavsett
ålder, fysiskförmåga eller ev funktionshinder ska kunna närvara. Förutom
lekutrustning kommer här även finnas möjlighet till träning i form av olika
träningsredskap. Men det kommer även finnas möjlighet till vila och fika, för dem
som behöver det mellan all lek och träning eller bara för dem som är med som
sällskap. Vi tror att en yta som denna kommer lyfta hela orten men även bidra till
en bättre gemenskap mellan boende i och runt Beddingestrand.
Vi har fastnat för en offert från Svenska Naturlekplatser. De erbjuder produkter
som vi är övertygande kommer passa bra in i området och som kommer kännas
naturligt. Familjerörelseytan kommer sträcka sig över 400 kvm och placeras i den
sydvästra hörnan på Thurevallen (där återvinningsstationen tidigare låg)
Den s.k ”dödytan” på bilden på kommande sida utgör nuvarande elskåp plus
säkerhetszoner.

Finansiering:


Projeketet beräknas kosta runt 470.000 kronor, inkl material, markarbete och
montering. Dock ingår det inte försköningsobjekt såsom blomlådor, papperskorgar
m.m. Av totalsumman har LBBK blivit beviljade 125.000 kr av Idrottslyftet samt
75.000 av Trelleborgs Kommun via Landsbygdsmiljonen. För att täcka resterande
del av projeketet har LBBK ansökt om medel från olika fonder/stiftelser.


Vad händer om vi samlar in för mycket pengar?
Om vi lyckas samla in mer pengar än beräknat kommer dessa i första hand gå till
s.k försköning tex blommor eller fler sittplatser. Därefter kommer allt överskott
föras över till det konto/förening som kommer tillhöra Familjerörelseytan.


Hur vet jag att mina pengar går till Familjerörelseytan och inte till
fotbollsklubben?
Lilla Beddinge BK är en seriös ideell förening som inte tjänar på att lura till sig
pengar. När projektet är genomfört kommer alla insamlade pengar redovisas för de
som vill. Likadant ska de bidrag vi fått från tex Kommunen redovisas
väldigt noga. Alla föreningar kopplade till BFR har även de väldigt god insyn i
projektet och för LBBK’s medlemmar redovisas insamlade pengar på föreningens
årsmöte. Lilla Beddinge BK har även startat upp ett nytt Bank-Giro avsett enbart
för detta projekt.