R5d1b35ba3a3045137a80a9ee91020926

Riktlinjer för Lilla Beddinge BK vid verksamhet för att förhindra smittspridning
För barn födda 2005 och senare.
Vid inomhus aktivitet
• Vid inomhus aktivitet rekomenderas 1 person/10 kvm.
• Spelare & Ledare med förkylningssymptom får ej delta i verksamhet. Detta innebär att
ledarna har rätt att kontakta föräldrar för att få barn med symtom hämtade men även att
planerad verksamhet kan ställas in med kort varsel.
• Alla byter om hemma innan och efter träning
• Egna vattenflaskor tas med till träning och får ej delas av spelare/ledare. Man får inte
heller dricka direkt från kranarna.
• Max 2 person (1 förälder/1 barn) åt gången i omklädningsrum & toaletter
• Flera dörrar kommer användas
• Föräldrar, syskon osv får ej närvara vid verksamhet, enbart lämna av barn till ledarna i
omkl.rum.
• Handsprit kommer finnas vid samtliga in & utgångar som används av föreningen


Vid utomhus aktivitet Seniorer
• Alla spelare/ledare byter om hemma före & efter verksamhet (ingen tillgång till
omkl.rum)
• Alla spelare har med egna vattenflaskor till träningar
• Max 8 personer/grupp och grupperna får ej blandas under passet


Övrigt
• Alla ledarna håller sig uppdaterade enligt gällande restriktioner i händelse av ändringar.
Vid bekräftad smitta av Covid-19
• Kontakta respektive ledare omgående
• Övriga träningsgruppen behöver meddelas om att man kan vara utsatt