Miljöarbete

I att stärka miljöarbetet i Lilla Beddinge BK jobbar föreningen efter dokumentet

Lilla Beddinge BK – En grön idrottsförening” där

Lilla Beddinge BK ska:

 • Ha ett elavtal baserat på förnyelsebar energi ♥

 • aktivt arbeta för att minska pappersförbrukningen

 • Genomföra en energikartläggning av Thurevallen
 • Ha miljövänliga städmaterial
 • Göra balanserade inköp för att minska matsvinn
 • aktivt jobba med att källsortera förenings avfall
 • verka för att samåkning sker till träningar/matcher

 • ha miljövänliga tvättalternativ

 • i största möjliga mån handla lokalt

 • i största möjliga mån handla varor som är biologiska, ekologiska eller fair trade märkta

 • under säsongen 2018 ha ett kioskutbud bestående av minst 50 % av ekologiska/fair trade produkter (34% 2017)

 • under säsongen 2019 ha ett kioskutbud bestående av minst 70 % av ekologiska/fair trade produkter

 • under säsongen 2018 ha ett kioskutbud bestående av minst 80 % av ekologiska/fair trade produkter

 • ha en aktiv fastighetsöversyn där men skapar utför energisparande åtgärder, så som vatten & energi översyn

 • ha en genomgående klubbprofil utan namnmärkning för att göra det möjligt att ”ärva kläder”

 • jobba utifrån att profilkläder som er går att ärva ska skänkas till välgörande ändamål

 • verka för en större medvetenhet om hur våra inköp påverkar miljön

  (tex; krävs 6kg sopor & 5 kg co2 utsläpp för att tillverka 1 st fotbollssko)

 • arbeta för att underlätta för medlemmar att byta utrustning med varandra

 • i största möjliga mån avstå från plastartiklar

 • ha 1 st välgörenhetsmatch/år, där överskottet går till en förutbestämd organisation

 • aktivt delta i att minska nedskräpningen

 • hjälpa till vid den årligt återkommande strandstädningen

 • delta vid Svenska Kyrkans, Källstorps Församlings ”livsloppet”

 • Utbilda medlemmar, sponsorer & övriga i avfallshantering

 • verka för att leverantörer har en aktiv miljöplan

 • verka för en miljövänligare planskötsel

 • aktivt arbeta för att minska användandet av tejp