Press-release gällande Familjerörelseytan!

Som sammankallande Beddingestrands Föreningsråds lekplatsgrupp samt i egenskap av ordförande för Lilla Beddinge BK, Byns fotbollsklubb har jag den stora äran att kunna berätta att vi nu har nått vårt insamlingsmål för vårt projekt ”Familjerörelseytan”. Projektet har nått fullfinansiering tack vare bidrag från Skåneidrotten (Idrottslyftet) Lions Club Trelleborg Lilla Beddinge Byalag Lilla Beddinge BK Landsbygdsmiljonen […]