Ändringar i tr.schemat

Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling av Covid-19 eller Coronaviruset så har vi i Lilla Beddinge BK fått en hel del frågor gällande vår policy i frågan. LBBK följer de riktlinjer som finns från olika håll, gällande Trelleborgs Kommun, Skåneboll & Folkhälsomyndigheten m.m

I ett försök att stoppa vidare spridning av viruset har föreningen därför tagit beslut att

 • tillsvidare stoppa all inomhusträning
 • För de grupper som tränar utomhus fortsätter träningen som planerat
 • Alla matcher genomförs som planerat (Ledarna har ytterst ansvar i frågan gällande genomförande)
 • I N G A Spelare/ledare deltar om man har sjukdomssymtom
 • Alla spelare ansvarar för att ta med en personlig vattenflaska
 • Inga gemensamma vattenflaskor tillåts!
 • Alla (spelare/ledare/föräldrar) som vistas i ett av de utpekade riskområdena ska, även om man känner sig frisk, avstå från lagaktiviteter 14 dagar från hemkomst. (Just nu klassas Kina, Iran, Sydkorea, Norra Italien samt Tyrolen (österrike) som riskområde, vilket kan ändras. Vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för korrekt info)

Vi vill förtydliga att i samband med all träning framöver så är det extra viktigt med:

 • God hygien är otroligt viktigt
 • Alla spelare ansvarar för att ta med en personlig vattenflaska
 • Ingen deltar med sjukdomssymtom
 • Alla (spelare/ledare/föräldrar) som vistas i ett av de utpekade riskområdena ska även om man känner sig frisk, avstå från lagaktiviteter 14 dagar från hemkomst.

Läs mer och följ utvecklingen via

Inläggsförfattare: LBBK.se

Lämna ett svar